martes, 18 de febrero de 2014

Una experiència educativa innovadora

Avui en dia són molts els intents de les escoles de promoure l’educació creativa, però, són realment tantes les experiències educatives que es donen en les escoles actuals?

Les característiques bàsiques han de ser les següents:
 • Participativa: els alumnes han de ser part activa
 • Col·laborativa: hi ha de poder participar tothom  
 • Interactiva: ha d’utilitzar eines que permetin la participació simultània dels diferents agents.
 • Lliure i oberta
 • Sense masses pautes

Perquè una experiència educativa sigui innovadora ha te tenir com a mínim una de les següents característiques
 1. Promogui aprenentatge creatiu o per a la comprensió contrari a l’aprenentatge memorístic  Aprenentatge situacional
 2. Promogui la competència digital: és a dir, cercar i treballar amb diferents tipus d’eines, ja siguin digitals o no. Calen estratègies
 3. Promoció de la interacció social: esta comprovat que s’aprèn més quan interactuem entre nosaltres
 4. Promoció de la relació entre diferents agents educatiusCriteris (Chickering i Gamson, 1987)
        1. Promou la interacció entre els participants
        2. Desenvolupa dinàmiques de cooperació
        3. Promou un aprenentatge actiu
        4. Planteja processos de retroalimentació: figura del professor
        5. Emfatitza el temps de dedicació a l’activitat (temps necessari)
        6. Respecta la diversitat de formes d’aprendre
        7. Comunicar les altes expectatives

Exemple d’això seria fer per exemple un programa de ràdio

No hay comentarios:

Publicar un comentario