lunes, 3 de febrero de 2014

La Web 2.0.

Què és la web 2.0.?
SI fem una cerca ràpida trobarem moltes definicions del terme, però per mi la definició de web 2.0. és la següent:


La web 2.0. és una revolució en el món virtual en el  qual l'usuari passa a ser actiu en aquest món. Aquesta activitat no es troba només en la possibilitat de crear informació de manera senzilla a l'avast de tothom, sinó que també té a veure amb la interacció que poden fer aquests usuaris entre ells en forma d'arxius, de vídeos, personalment...

Hem de diferenciar eines de treball col-lavoratiu, xarxes socials i wikis, per exemple.

Eines de treball col-laboratiu: són aquelles que permeten a més d'un usuari a treballar en els mateixos documents al mateix temps i des d'usuaris diferents. Sincronització

Xarxes socials:
 És una nova manera molt ràpida i eficaç de comunicar-nos

WIkis:
 eines on tothom pot afegir informació nova i de qualsevol tipus

En termes educatius: 
-Xarxes socials: ajuda a la comunicació entre aprenents
-Blogs: fòrums col-lectius que promouen la reflexió
- Wiki: eina de coneixement comú 


A continuació hi ha un vídeo que il·lustra algunes de les utilitats de la Web 2.0.

No hay comentarios:

Publicar un comentario