martes, 18 de febrero de 2014

Una experiència creativa a l'escola!


El GR dels carrers de Rubí. 

Es tracta d’un projecte en el qual les diferents escoles de la localitat realitzen QR’s dels carrers que es troben als voltants. A continuació es fa un anàlisi d’aquesta activitat d’aprenentatge per tal de convenir si és innovaora i creativa.

Tota experiència creativa hauria de tenir com a mínim alguna de les característiques següents
  1. Promogui aprenentatge creatiu o per a la comprensió contrari a l’aprenentatge memorístic  Aprenentatge situacional
  2. Promogui la competència digital: és a dir, cercar i treballar amb diferents tipus d’eines, ja siguin digitals o no. Calen estratègies
  3. Promoció de la interacció social: esta comprovat que s’aprèn més quan interactuem entre nosaltres
  4. Promoció de la relació entre diferents agents educatius
Anàlis de l'experiència a Rubí


En primer lloc la iniciativa de les escoles de Rubí promou les competències digitals, ja que fa que els alumnes hagin de cercar informació sobre els carrers al la xarxa i també que creïn els GR’s via Internet i ordinador.En segon lloc, és una activitat col·laborativa, ja que tots els alumnes han de treballar conjuntament. També es pot donar una interacció amb l’entorn, ja que d’altres membres de la societat, com poden ser gent gran o personal de centres públics poden tenir informació extra que els pot ser d’utilitat als alumnes per tal de completar adequadament i donar més qualitat al seu treball. Igualment la interacció amb l’entorn és clara des del punt de vista que els QR’s estan dirigits a tothom qui estigui interessat en saber més coses dels carrers de la ciutat de Rubí.Finalment un punt molt important i que també te en compte aquesta activitat és el de la promoció de l’aprenentatge actiu i no per memorització En el cas estudiat, els alumnes són lliures de posar la informació que vulguin, seguint suposem unes certes pautes, però aquesta informació ha de ser cercada per l’alumne, ja sigui a la web, consultant llibres impresos, persones de l’entorn, educadors, etc. Això si, la curiositat surt per part seva.

Per tot això, considero que aquesta activitat és molt creativa i una bona eina per fer que els alumnes de Rubí coneguin millor la historia de la seva ciutat, dels seus carrers i en definitiva la història en general. Tots els carrers tenen vivències darrere o sota les seves aceres i els noms que porten sovint il·lustren grans persones que formen part d’alguna manera de la història i en cert sentit del perquè som com som ara.


Si voleu conèixer més a fons el projecte del qual he parlat anteriorment cliqueu i entreu al següent enllaç. http://qrcodificacionvoc3.blogspot.com.es/2011/09/resumen-del-proyecto.html
 
O si voleu agafeu el vostre telèfon i uniu-vos a l'experiència QR!!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario