miércoles, 8 de enero de 2014

El llenguatge Audiovisual


En Aquesta entrada s'analitzen els diferents aspectes del llenguatge audiovisual a través del video de la Campaña DGT, Alcohol, tu verás lo que te mola
Els elements analitzats són:
-Angles 
-plans 
-moviments
-il.luminació
-so
-color
Angles
 • Picat: càmera per sobre del personatge
 • Contrapicat: càmera per sota del personatge. Transmet poder i força
 • Supina: completament des de sota.
Al llarg d'aquest anunci es combinen angles picats i contrapicats que fan la funció de mostrar primer la idea de tot i tenir problemes, com ser arrestat, vomitar, entrar en una ambulància, l'individu encara se sent amb força, immune a tot, i a mesura que passa el vídeo cada cop hi ha més picats que mostren la pèrdua de la sensació de poder i l'empetitiment del jove. Al final quan tot esta perdut es mostra un plànol nadir que mostra la conseqüència final de l'alcohol, el desastre absolut.

Els plans 
 • PD - pla detall: mostra un objecte petit o un detall d'ins d'aquest objecte
 • PP - primer pla: mostra el rostre d'una persona
 • PS - pla sencer: tota la figura de un o varies persones
Durant el vídeo s'utilitzen aquests tres plans. En el cas del pla detall que es dóna quan es veuen les mans d'un noi emmanillat, el que es busca és posar èmfàsi en l'acció. El primer plà s'utilitza per mostrar la cara d'una noia amb expressió trista, un noi amb la cara morada i uns metges que es veuen des de sota. Això el què vol és transmetre emocions al públic. En tercer lloc hi ha el pla sencer, que s'utilitza per donar més dramatisme al context. Durant el vídeo el trobem al principi mostrant una persona vomitant al vàter  o quan es veu una cadira de rodes en mig d'un passadís d'un hospital.  

Moviments
 • Panoràmica: la càmera es queda quieta en l'eix. Té la funció informativa. 
  • Horitzontal: moviment de la càmera horitzontalment. Pot ser de dreta a esquerre o d'esquerra a dreta. 
  • d'acompanyament: va amb el personatge
 • Zoom: moviment de la càmera per apropar-se o allunyar-se
  • In: quan s'apropa a una persona
 • Travelling: la càmera es desplaça sobre uns rails o un vehicle de motor
  • Frontal: es mou davant o darrere dels personatges
En la major part de l'anunci la imatge és estàtica, però hi ha dos moments en els que això no és així.
En primer lloc es veu un home que esta vomitant al lavabo on hi ha un moviment curt de dreta a esquerra. En aquest és la càmera la que es mou i fa un petit travelling frontal amb el personatge d'esquena.
En l'escena següent hi ha un petit travelling que acompanya a un pla detall d'un home detingut.
En tercer lloc hi ha un petit zoom in. Hi ha un noi assegut a terra i la imatge s'acosta fent servir el zoom. Aquest mobiments fa per veure més de prop l'expressió del noi. Tots els moviments es realitzen per fer l'anunci una mica més dramàtic

il-luminació
Dura: hi ha un contrast molt més alt entre la llum i la ombra. No és natural i ens en adonem que esta feta. La il-luminació més dura és típica de les pelis de por
La il-luminació és més aviat dura. Tota l'estona som conscients que hi és, no hi ha cap moment en el que es vegi natural.
En alguns punts, a més es focalitza en algun punt de la imatge per tal de fer augmentar el dramatisme dels fets.

El color 
Els colors són freds: verds, blaus i blancs. Criden mes l'atenció que els poc càlids que hi han. Es veu també que els colors estan ressaltats artificialment per tal de donar més dramatisme i realitat a la campanya. 

El so
Comentatiu: no prové de fonts visibles
La música de fons ho és i se sol usar per donar dramatisme, intriga, intensitat, etc, a l'escena
En el cas del video el so és la música de fons, la qual és juvenil, i ens fa entendre l'anunci en el sentit que els fets que i passen passen ràpid. No hay comentarios:

Publicar un comentario